Research Center in Hindi

List of Ph.D guide

Sr. No

Name of  research guide

01

Dr. B. D. Kokate

02

Dr.  R. A. Chavhan

03

Dr.  A. V. Palkar

04

Dr.  L.N. Rathod

05

Dr. M.G. Yamulwad

List of student completed Ph.D. (before 2016)

Sr. no.

Name of student

Name of research guide

Date/year of Ph.D. awarded

1

डॉ.भूतड़ा घनश्यामदास भगवानदास

डॉ. धनराज मानवाने

17 दिसंबर, 1986

2

डॉ. गिल्डा सुनंदा रामदयाल

09 जनवरी, 1987

3

डॉ. उषा आबाराव कुमार

11 फरवरी, 1987

4

डॉ. सारडा विठ्ठलदास गोविंदलाल

10 फरवरी, 1988

5

डॉ. हिरे एम.बी.

1987-1988

6

डॉ. तुषार मोरे

1990-1991

7

डॉ. मधुमती धरमचंद जैन

1990-1991

8

डॉ. पार्वती भगवानराव देशमाने

06 जुलाई, 1992

9

डॉ. कल्पना माणिकचंद व्हसाले

31 दिसंबर, 1992

10

डॉ. त्रिपाठी जगदीश्वरनाथ चंद्रभूषण

23 जुलाई, 1993

11

डॉ. छाया कुमारी

09 मई, 1994

12

डॉ.सतीश दत्तात्रय सालुके

09 नवंबर, 1994

13

डॉ . जयश्री श्रीपतराव शिंदे

01 सितंबर  1995

14

डॉ. राजे काशीनाथ गुरप्पा

17 जनवरी, 1996

15

डॉ.चौधरी वेदवती द्वारकाप्रसाद

30 अप्रैल, 1996

16

डॉ.शिवरतन नंदलालजी मानधाने

13 दिसंबर, 1996

17

डॉ.अल्का श्रीकृष्णराव डांगे

28 जून  1997

18

डॉ. बबन गणपतराव जावळे

20 मई , 1997

19

डॉ. बाबासाहेब कोकाटे

13 अक्तूबर , 1997  

20

डॉ. मिर्जा सत्तार बेग

13 जनवरी , 1998

21

डॉ. कलंत्री सत्यनारायण श्रीकिशनजी

15 मई , 1998

22

डॉ. कुलकर्णी शिरीष प्रभाकरराव

27 मई , 1998

23

डॉ.तोष्णिवाल कमल गणेशलाल

09 जून , 1999

24

डॉ. ओहाळ मोहन विठ्ठलराव

25 नवंबर , 1999

25

डॉ. रेखा वसंतराव मुळे

7 जून , 2000

26

डॉ. भूसारी राजेश जयराम

05 सितंबर , 2001

27

डॉ. सुनिलकुमार शिवनारायण लाहोटी

09 नवंबर , 2001

28

डॉ. रामेश्वर हेमराज पवार

03 अक्तूबर , 2001

29

डॉ असद बेग

डॉ. हणमंतरावपाटील

1996

30

डॉ. सुधाकर शेंडगे

1996

31

डॉ. शारदा राऊत

1999

32

डॉ माधरी सोनटक्के

1999

33

डॉ. अयुब पठाण

1999

34

डॉ. रामेश्वर बांगड

2003

35

डॉ. ललिता राठोड

2003

36

डॉ. रजनी शिखरे

2003

37

डॉ. नारायण राऊत

2003

38

डॉ. चित्रा धामणे

2010

39

डॉ श्याम बबनराव सानप

डॉ. बाबासाहेब कोकाटे

12 मई , 2008

40

डॉ. अनारसे दत्तात्रय सदाशिव

1 सितंबर , 2009

41

डॉ. सिध्दार्थ राजेंद्र टाकणखार

15 फरवरी , 2011

42

डॉ. राणी दादाराव जगदाळे

17 मई , 2012

43

डॉ. साळवकर उमाकांत सिताराम

5 नवंबर , 2012

44

डॉ. बाबासाहेब अंकुशराव चव्हाण

5 अप्रैल , 2013

45

डॉ. बाबासाहेब रावसाहेब सपकाळ

12 दिसंबर , 2013

46

डॉ. निकाळजे बी.एस.

जून, 2016

47

डॉ. शेख जब्बार गफूर

12 अगस्त , 2016

48

डॉ. घोडके अरविंद

25 नवंबर , 2016

49

डॉ. तावरे राजश्री लक्ष्मण

2016

50

डॉ काकडे गोरख

डॉ. ललिता राठोड

2012

 List of student completed Ph.D. (2016-17 to till date)

Sr. no.

Name of student

Name of research guide

Date/year of Ph.D. awarded

1.

डॉ. एस बी सालुंके

डॉ. बाबासाहेब कोकाटे

11 मार्च 2018

2.

डॉ. सुरवसे राजाभाऊ

07 मार्च 2020

3.

डॉ. राम गिराम

डॉ. राजेंद्र चौहान

जनवरी 2019

4.

डॉ. बबिता चौहान

24 मे 2021

5.

डॉ. अरुणकुमार यादव

डॉ. ललिता राठोड

19 नवंबर 2020

6.

डॉ. उज्जवला गाढे

21 मार्च 2021

7.

डॉ. शिवाजी सुरवसे

डॉ. अमोल पालकर

21 मे 2021

Sr. no.

Name of student

Name of research guide

Ph.D. Status

1.

Mr. BankarAshokú

 

 

डॉ. बाबासाहेब कोकाटे

Ongoing

2.

Miss. Gaikwad R.S.

Ongoing

3.

Miss. Hirwe S.M.

Ongoing

4.

Miss. Gaikwad S.N.

Ongoing

5.

Miss. Pathan G.M.

Ongoing

6.

Mr. Gurkhude R.G.

Ongoing

7.

Mr. P.S. Yede

 

डॉ. राजेंद्र चौहान

Ongoing

8.

Mr. S.P. Thakur

Ongoing

9.

Mr. S.S. Shindeü

Ongoing

10.

Mr. A.M. Mundhe

Completed

11.

Mr. M.A. Sherekar

Ongoing

12.

Mr. B.B. Rathod

 

 

 

डॉ. ललिता राठोड

Ongoing

13.

Mrs. MinakshiKadam

Ongoing

14.

Mr. Vilas Chavan

Ongoing

15.

Mr. BappasahebSejul

Ongoing

16.

Mrs. SarswatiPawar

Ongoing

17.

Miss. ArunaRathod

Ongoing

18.

Miss. PrajaktaDeshmukh

Ongoing

19.

Mr. BhanudasJadhav

 

 

डॉ. अमोल पालकर

Ongoing

20.

Mr. NavnathPatil

Ongoing

21.

Mr. KhanduWaghmare

Completed

22.

Mrs. ShitalEgade

Ongoing

23.

Mrs. RupaliDoifode

Completed

List of student ongoing Post. Doc. (2016-17 to till date)

Sr. no.

Name of student

Name of research guide

 

1.

Dr. Girija Thakur

डॉ. बाबासाहेब कोकाटे

Completed

2.

Mr. Salave Vijay

Ph.D. Ongoing