Sr. No.

Name of the faculty

Nature of award/ recognition

Institute offered

 1.  

Dr. V. G. Sanap

Aadarsh Pracharya

Puraskar(2013-14)

Marathwada Shikshan Prasarak Mandal, Aurangabad.

 1.  

Dr.V.J. Patangankar

Ideal Teacher Award

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,Aurngabad.

Shikshan Seva Puraskar

Lokmat Group

 1.  

Dr.P.G. Jadhav

Marathwada Bhushan Puraskar(11 Sep. 2011)

Aadarsh Shikshan Prasarak Mandal,Osmanabad.

Sanmanpatra (29 Aug.2015)

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,Aurngabad.

 1.  

Dr. M. B. Sirsat

Jyotirao Phule State

Level Ideal Teacher Award

MUPTA Organisation, Aurangabad

 1.  

Dr. B. D. Kokate

Hindi Sevio Sanman

Rashtriya Hindi Sevi Mahasangh, Indore.

Dr. Babasaheb Ambedkar

 Fellowship

New Delhi

Hindi Ratna

Rashtriya Hindi Parishad, Merath.

 

 1.  

Dr. L. N. Rathod

Ganga Gaurav

Hindi Sahitya Santha, Jalgaon.

Padmashri Gaurav

Khankhah Sufi Didar Chishti, Thane.

Banjara Mahila Ratna

Banjara Mahotsav Maharashtra State.

 1.  

Dr. S. S. Bhosle

Best oral paper presentation

Gold Medal- 2012

Chattuchand College, Baramati

All Round Performance

Award-2014

Officer Training Academi, Gwalior

Receive commission

from NCC and Rank of Lieutenant.2014

DGNCC Headquarter, New Delhi.

 1.  

Dr. M.A. Sakhare

Honoured by Vidyabhushan

Puraskar 2010

Indian SET NET Association

Junior Research Fellowship

UGC-CSIR

 1.  

Dr. R.K. Kale

P.G. Teacher Recognition

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,Aurngabad.

 1.  

Dr. S. M. Sukte

P.G. teacher Recognition

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,Aurngabad.

Ph. D. Guide Recognition

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,Aurngabad.

 1.  

 

A.K.Aghao

Honoured by Vidyaratna 

Puraskar 2010

Indian SET NET Association

Junior Research Fellowship

UGC-CSIR

 1.  

P.K. Vibhute

Junior Research Fellowship

UGC-CSIR

 1.  

Y.N. Bharate

Junior Research Fellowship

UGC-CSIR

 1.  

Dr. S A. Dake

Best Microteaching –

Merit First Award-

State Level

Sharda Bhavan Education Society, College of Education.